Id del producto: 179

Fecha del producto: 22-05-2023

1

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 353

Fecha del producto: 15-04-2024

2

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 372

Fecha del producto: 16-04-2024

3

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 141

Fecha del producto: 17-04-2024

4

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 350

Fecha del producto: 18-04-2024

5

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 362

Fecha del producto: 18-04-2024

6

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 188

Fecha del producto: 22-04-2024

7

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 326

Fecha del producto: 23-04-2024

8

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 363

Fecha del producto: 23-04-2024

9

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 111

Fecha del producto: 23-04-2024

10

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 306

Fecha del producto: 24-04-2024

11

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 130

Fecha del producto: 24-04-2024

12

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 311

Fecha del producto: 25-04-2024

13

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 342

Fecha del producto: 25-04-2024

14

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 119

Fecha del producto: 25-04-2024

15

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 328

Fecha del producto: 29-04-2024

16

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 329

Fecha del producto: 29-04-2024

17

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 343

Fecha del producto: 29-04-2024

18

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 108

Fecha del producto: 29-04-2024

19

Fecha del solo mes: 04


Id del producto: 32

Fecha del producto: 02-05-2024

20

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 116

Fecha del producto: 06-05-2024

21

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 450

Fecha del producto: 06-05-2024

22

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 348

Fecha del producto: 07-05-2024

23

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 366

Fecha del producto: 07-05-2024

24

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 135

Fecha del producto: 08-05-2024

25

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 312

Fecha del producto: 09-05-2024

26

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 118

Fecha del producto: 09-05-2024

27

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 361

Fecha del producto: 14-05-2024

28

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 307

Fecha del producto: 15-05-2024

29

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 345

Fecha del producto: 16-05-2024

30

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 331

Fecha del producto: 22-05-2024

31

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 336

Fecha del producto: 23-05-2024

32

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 137

Fecha del producto: 23-05-2024

33

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 357

Fecha del producto: 27-05-2024

34

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 180

Fecha del producto: 28-05-2024

35

Fecha del solo mes: 05


Id del producto: 126

Fecha del producto: 03-06-2024

36

Fecha del solo mes: 06


Id del producto: 302

Fecha del producto: 04-06-2024

37

Fecha del solo mes: 06


Id del producto: 106

Fecha del producto: 04-06-2024

38

Fecha del solo mes: 06


Id del producto: 133

Fecha del producto: 06-06-2024

39

Fecha del solo mes: 06


Id del producto: 183

Fecha del producto: 06-06-2024

40

Fecha del solo mes: 06


Id del producto: 139

Fecha del producto: 11-06-2024

41

Fecha del solo mes: 06


Id del producto: 341

Fecha del producto: 13-06-2024

42

Fecha del solo mes: 06


Id del producto: 1031

Fecha del producto: 17-06-2024

43

Fecha del solo mes: 06


Id del producto: 95

Fecha del producto: 17-06-2024

44

Fecha del solo mes: 06


Id del producto: 319

Fecha del producto: 24-06-2024

45

Fecha del solo mes: 06


Id del producto: 866

Fecha del producto: 25-06-2024

46

Fecha del solo mes: 06


Id del producto: 330

Fecha del producto: 26-06-2024

47

Fecha del solo mes: 06


Id del producto: 115

Fecha del producto: 01-07-2024

48

Fecha del solo mes: 07


Id del producto: 321

Fecha del producto: 08-07-2024

49

Fecha del solo mes: 07


Id del producto: 1932

Fecha del producto: 18-07-2024

50

Fecha del solo mes: 07


Id del producto: 134

Fecha del producto: 29-07-2024

51

Fecha del solo mes: 07


Id del producto: 318

Fecha del producto: 05-08-2024

52

Fecha del solo mes: 08


Id del producto: 316

Fecha del producto: 08-08-2024

53

Fecha del solo mes: 08


Id del producto: 127

Fecha del producto: 13-08-2024

54

Fecha del solo mes: 08


Id del producto: 334

Fecha del producto: 19-08-2024

55

Fecha del solo mes: 08


Id del producto: 114

Fecha del producto: 20-08-2024

56

Fecha del solo mes: 08


Id del producto: 356

Fecha del producto: 24-09-2024

57

Fecha del solo mes: 09


Id del producto: 339

Fecha del producto: 07-10-2024

58

Fecha del solo mes: 10